REKLAM

Bulmacalar

EDEBİYAT BULMACASI

1 1 1 1 1 Değerlendirme 1.00 (1 Oy)

SOLDAN SAĞA

1. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih–Harbiye” ro­manlarının yazarı. 2. Agah Sırrı Levend’in bir romanı. Ziya Gökalp’in mektup türündeki eseri, “... Mektupları”. 3. Çoğul eki (tersten). Halit Ziya Uşak­lıgil’in bir romanı. 4. Tanzimat sanatçısı, “Yusuf ... Paşa” (tersten). 5. Rıfat Ilgaz’ın bir şiir kitabı. Bir yapım eki. 6. “... Türkleri Edebiyatı”. Sait Faik Aba­sıyanık’ın bir öyküsü “... Şekerli”. İşaret, belirti, alamet. 7. Refik Halit’in baş harfleri. Melih Cevdet Anday’ın bir romanı “... Sarayı”. Halk dilinde yemek 8. Temiz, pak, namus. İtmek fiilinin emir kipi hali. Coşkulu, içten, etkili tarzda yazılan şiirler. 9. Süleyman Nazif’in bir makalesi “... Çoban Çal” (tersten). Sezai Karakoç’un bir şiiri “...’nın Kitabı”. Son dönem sanatçılarımızdan, “... Güler” 10. Bir gösterme ünlemi. Eski dilde su. 11. Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan, “Refik Halit ...”. “... Fontaine Masalları”. Bir yazarın kendine veya yakın bir tanıdığına ait geçmiş olayları anlattığı yazı türü. 12. Ahmet Haşim’in en önemli sanatçısı olduğu 1909–1912 yıllarını kapsayan edebi dönem. Farsça bir olumsuzluk ön eki (tersten).

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Necip Fazıl Kısakürek’in bir oyunu. W. Shakes­peare’nin bir oyunu, “... Lear”. 2. “İkinci Yeniciler”in bir şairi, “... Ayhan”. Abdülhak Hamit Tarhan’ın yazdığı ilk pastoral şiir. Bağışlanma, dileme. 3. Fa­ruk Nafiz Çamlıbel’in bir romanı, “... Yağmuru”. Umar, deva. 4. Yaşar Kemal’in bir ro­manı, “... Göz­lüm Seyreyle Salih”. “Hayriye, Hay­rabat” adlı eser­lerin sahibi, 17. yüzyıl Divan şairi. Cenap Şehabet­tin’in bir gezi yazısı, “... Yolunda”. 5. Gülşehri’nin önemli bir didaktik eseri. 6. “İki Rahat El” adlı oyu­nun baş harfleri. 7. Nabizade Nazım’ın bir öyküsü “... Güzel” 8. Eski dilde iş yapan, amel eden. Natü­ralizmin kurucusu sayılan “Germinal, Meyhane” adlı eserlerin sahibi ünlü Fransız sanatçısı, “Emile ...”. Atmak fiilinin emir kipi hali. 9. Orhan Asena’nın bir oyunu, “... Kız”. 10. Sait Faik Abasıyanık’ın bir öyküsü, “... Dağda Var Bir Yılan”. İlk realist roma­nımız, “... Sevdası”. 11. Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairi, “Muha­kemetü’l-Lügateyn” adlı ese­rin yazarı. Bir Farsça olumsuzluk ön eki. 12. Os­manlıca hakeme götür­me. Halit Ziya Uşaklıgil’in bir öyküsü, “... Pençesi”.

{pub} BULMACANIN CEVAPLARINI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ. {/pub}

{reg} {/reg}

EDEBİYAT BULMACASI

1 1 1 1 1 Değerlendirme 0.00 (0 Oy)

EDEBİYAT BULMACA

Devamını oku: EDEBİYAT BULMACASI

COĞRAFYA BULMACA

1 1 1 1 1 Değerlendirme 4.00 (1 Oy)

COĞRAFYA BULMACA

Devamını oku: COĞRAFYA BULMACA

FEN BİLGİSİ BULMACA (HÜCRE)

1 1 1 1 1 Değerlendirme 0.00 (0 Oy)

Fen Bilgisi Bulmaca (hücre) -bulmacaya gitmek için tıkla

EDEBİYAT BULMACASI

1 1 1 1 1 Değerlendirme 0.00 (0 Oy)

SOLDAN SAĞA

1. Garip Akımı’nın en büyük temsilcisi, “İstanbul’u Dinliyo­rum” adlı meşhur şiirin şairi. “... Kasidesi”, Fuzuli. 2. Bir mısra veya bir cümlenin iki parçasından birinin diğerinin önüne veya sonuna koyarak başka bir cümle ya da mısra tekrarla­ma sanatı. “... Bey, Ömer Seyfettin’in iki romanın­dan biri. 3. Güzel sebebe bağlama sanatı, “Hüsn-i ...”. Tanzimat sanatçılarından Ali Bey’in bir oyunu, “... Bey”. 4. Son dönem yazarlarımızdan Elif Şafak’ın bir romanı. Ezop Masalların­dan, “... ile Öküz”. 5. O. Şaik Gökyay’ın bir şiir kitabı. Osman­lı Türkçesinde senenin on ikide biri, kamer. Osmanlı Türkçesinde yorgunluk, sıkıntı, zahmet. 6. Bir şart eki. Maupassant’ın bir öyküsü, “... Işığı”. 7. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bir oyunu, “... Damla Yaş”. Tanzimat İkinci Dö­nem sanatçısı, “... Mithat Efendi”. Saka Türklerinin bir desta­nının tersten okunuşu. 8. Yaşar Kemal’in bir öyküsü, “... Sıcak”. Aziz Nesin’in bir öyküsü, “... Deli Var”. 9. Ziya Gökalp’in bir eseri, “... Geyik”. Bir Halk Edebiyatı şairi, “Aşık ...”. 10. Mehmet Emin Yurda­kul’un bir şiir kitabı, “... Sesleri”. Çehov tarzı hikayeciliğin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden, “Sait ...”. Günümüz yazarlarından Yavuz Bahadıroğlu’nun bir eseri. 11. Bir yapım eki. Bir bağlaç. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından Nabizade Nazım’ın bir öyküsü, “... Gü­zel”. 12. İkinci Yeni şairlerinden Turgut Uyar’ın bir şiir kitabı, “Ne Güzeldi ... Çığlığın”. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarından A. Hamit Tarhan’ın bir şiir kitabı.

Devamını oku: EDEBİYAT BULMACASI

REKLAM

REKLAM

Joomla Tutorials for Beginners