REKLAM

 

................. LİSESİ 20010-2011 ÖĞRETİM YILI ......... DÖNEMİ 10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORULARIDIR

 

 

İSKELE PARKLARINDA

Simitçi, güneşten kurtulmak için girdiği akasya ağaçlarının dibinden, camlı tezgâhını sırtlayıp vapurun yolcularını karşılamaya hazırlandı. Su satan adam, bardaklarını çabuk çabuk ince pirinç musluğun suyuna tuttu. Bardaklar ıslanınca ışıdı. Temiz bir görünüş aldı. Şekercinin cıvıl cıvıl renklerle boyalı ucuz şekerleri sıcaktan gevşemişlerdi. İki ayakkabı boyacısı, yan yana, boyama işlerine tutkuyla devam ediyorlardı. Biri bir deniz erinin ayakkabılarını parlatıp duruyordu. Bu, bazılarının dikkatini çekti.   (FÜRUZAN)

 

1.a) Yukarıdaki metinde yer alan zamirleri bularak bunların hangi zamir çeşidine girdiğini yazınız. (9 puan)

b) Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili kelimeleri yapı bakımdan inceleyiniz. (6 puan)

 

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin anlatım tarzını (öznel, nesnel) parantez içine yazınız.(10)

A) (                ) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten daha kolay değildir.

B) (                ) Milyarlarca canlının yaşadığı Dünya’mız saatte kırk bin kilometre hızla dönüyor.

C) (                ) Irmağın suları üstünde tek bir gün yaşayan canlılar bulunur.

D) (                ) Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.

E) (                ) Hayat insan ömrünün belli bir yaşam süresidir.

 

 

3. “Karanlık bir kış gecesi saat üç sularıydı. Bilmem nereden eve dönüyordum. Herkes derin bir uykudaydı. O duruma gelmiştim ki kendisini dinleye dinleye kuruntuya kapılan insanlar gibi “ Ah bir polise rastlasam!” diyordum. Birdenbire iki gölge gördüm. Biri hızlı hızlı sert adımlarla doğuya doğru giden ufak tefek bir adam, öteki sekiz on yaşlarında bir kızdı. Bu adamın gittiği yola çapraz düşen bir yoldan alabildiğine koşarak iniyordu. İkisi doğal olarak yolun köşesinde birbirlerine çarptılar. İşte asıl acıklı şey bundan sonra oldu…..

a)   Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır.(4 puan)

b)Yukarıdaki metinde hangi anlatıcı vardır? Niçin? (10 puan)

 

 

4. "Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;

Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,

Alışmadığım iyimser duygular

Gökyüzü inadına mavi

Yaşamak inadına güzel”

Yukarıdaki şiirde hâkim olan “tema”yı yazınız (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdaki fiilleri özneleri ve nesnelerine göre çatıları yönünden inceleyiniz. (8 P)

Cümle

Öznesine Göre

Nesnesine Göre

Yaşlı adam köşedeki masaya oturdu.

   

Sizinle bir toplantıda tanışmıştık.

   

 

 

 

6. Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10puan)

a)        Alışılmış bağdaştırmada kelimeler mecaz anlamda kullanılır. ( )

b)       Sıfatlar, fiilleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. (  )

c)        Bir sözcüğün çekim eklerinden birini ya da birkaçını alması sözcüğün yapısını değiştirmez. (  )

d)       Bir metinde gereksiz sözcük, söz grubu ve eklere ye verilmiyorsa o metinde duruluk ilkesine uyulmuş demektir. (  )

e)        “Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni “çok” sözcüğünün iki kez kullanılmasıdır. (  )

 

7. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz. (10 puan)

 

a)        Açıklayıcı anlatımda dil ………….. işlevde kullanılır.

b)       Bir metnin kolay okunur olması; metinde telaffuzu güç sözcüklere yer verilmemesi …………. ilkesinin özelliğidir.

c)        “kesmek, morarmak, kırmak” fiilleri sırasıyla kılış, …………, kılış fiilleridir.

d)       “Ödevin güzelse geçersin.”cümlesinde  ……………….sözcüğü ekfiil almıştır.

e)        Sözde öznelerin bulunduğu cümlelerdeki fiiller …………… çatılıdır.

 

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum

 

Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum

a)Yukarıdaki dizelerde yer alan fiilimsileri bularak fiilimsilerin çeşidini yazınız. (8 puan)

 

b)Yukarıdaki dizelerde yer alan isim tamlamasını bularak çeşidini yazınız. (8 puan)

 

 

9.  Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız.

I. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Ne istiyorsun bu zavallı çocuktan?

B) Niçin söylediklerime kulak asmıyorsun?

C) Bu eğitim programına kaç kişi katılacakmış?

D) Bunları sana kim söyledi?

E) Hangi yazarı daha çok okursun?

 

 

II. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, bileşik zamanla çekimlenmiş bileşik bir eylemdir?

A) Size de İzmir'in güzelliklerinden uzun uzadıya bah­sedeceğim.

B) Resmimi göndereceğim; ama yine de kıyafetimi ta­rif edeyim.

C) Duvardaki yazılara dikkatli bakınca yazıları oku­muştum.

D) Sınavlara hazırlanırken bu soruları yapabilmeyi çok isterdim.

E) Çok yorgun olduğum için seninle de ilgilenemiyordum anneciğim!

 

 

III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, gelecek zaman kipi anlamında kullanılma­mıştır?

A) Yarın geç mi gelirsin?

B) Akşamları bu saatte mi uyursun?

C) Mektubu sonra mı yazarsın?

D) Arkadaşını yarın mı ararsın?

E) Sabaha İstanbul'da mı oluruz?

 

 

PUANLAMA:

1. SORU

2. SORU

3. SORU

4. SORU

5. SORU

6. SORU

7. SORU

8. SORU

9. SORU

15 PUAN

10 PUAN

14. PUAN

5 PUAN

8 PUAN

10 PUAN

10 PUAN

16 PUAN

12 PUAN

 

CEVAP ANAHTARI

 

İSKELE PARKLARINDA

Simitçi, güneşten kurtulmak için girdiği akasya ağaçlarının dibinden, camlı tezgâhını sırtlayıp vapurun yolcularını karşılamaya hazırlandı. Su satan adam, bardaklarını çabuk çabuk ince pirinç musluğun suyuna tuttu. Bardaklar ıslanınca ışıdı. Temiz bir görünüş aldı. Şekercinin cıvıl cıvıl renklerle boyalı ucuz şekerleri sıcaktan gevşemişlerdi. İki ayakkabı boyacısı, yan yana, boyama işlerine tutkuyla devam ediyorlardı. Biri bir deniz erinin ayakkabılarını parlatıp duruyordu. Bu, bazılarının dikkatini çekti.   (FÜRUZAN)

 

1.a) Yukarıdaki metinde yer alan zamirleri bularak bunların hangi zamir çeşidine girdiğini yazınız. (9 puan)

Biri: belgisiz zamir

Bu: İşaret zamiri

Bazılarının: Belgisiz zamir

b) Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili kelimeleri yapı bakımdan inceleyiniz. (6 puan)

şekerleri: basit, boyacısı: türemiş, ayakkabılarını: birleşik

 

 

2.  Aşağıdaki cümlelerin anlatım tarzını (öznel, nesnel) parantez içine yazınız.(10)

A) (  öznel   ) Bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten daha kolay değildir.

B) ( nesnel ) Milyarlarca canlının yaşadığı Dünya’mız saatte kırk bin kilometre hızla dönüyor.

C) ( nesnel) Irmağın suları üstünde tek bir gün yaşayan canlılar bulunur.

D) (öznel) Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.

E) ( nesnel) Hayat insan ömrünün belli bir yaşam süresidir.

 

 

3.“Karanlık bir kış gecesi saat üç sularıydı. Bilmem nereden eve dönüyordum. Herkes derin bir uykudaydı. O duruma gelmiştim ki kendisini dinleye dinleye kuruntuya kapılan insanlar gibi “ Ah bir polise rastlasam!” diyordum. Birdenbire iki gölge gördüm. Biri hızlı hızlı sert adımlarla doğuya doğru giden ufak tefek bir adam, öteki sekiz on yaşlarında bir kızdı. Bu adamın gittiği yola çapraz düşen bir yoldan alabildiğine koşarak iniyordu. İkisi doğal olarak yolun köşesinde birbirlerine çarptılar. İşte asıl acıklı şey bundan sonra oldu…..

Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır.(4 puan) Öyküleyici  anlatım

b)Yukarıdaki metinde hangi anlatıcı vardır? Niçin? (10 puan)

Kahraman anlatıcı. Olaylar birinci kişi ağzından, olayın kahramanının bakış açısıyla anlatılmaktadır.

 

4. "Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;

Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,

Alışmadığım iyimser duygular

Gökyüzü inadına mavi

Yaşamak inadına güzel”

Yukarıdaki şiirde hâkim olan “tema”yı yazınız (5)

 

YAŞAMA SEVİNCİ

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdaki fiilleri özneleri ve nesnelerine göre çatıları yönünden inceleyiniz. (8 P)

Cümle

Öznesine Göre

Nesnesine Göre

Yaşlı adam köşedeki masaya oturdu.

ETKEN

GEÇİŞSİZ

Sizinle bir toplantıda tanışmıştık.

İŞTEŞ

GEÇİŞSİZ

 

 

 

6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10puan)

a)Alışılmış bağdaştırmada kelimeler mecaz anlamda kullanılır. ( Y)

b)Sıfatlar, fiilleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. (Y  )

c)Bir sözcüğün çekim eklerinden birini ya da birkaçını alması sözcüğün yapısını değiştirmez. ( D )

d)Bir metinde gereksiz sözcük, söz grubu ve eklere ye verilmiyorsa o metinde duruluk ilkesine uyulmuş demektir. ( D )

e)“Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni “çok” sözcüğünün iki kez kullanılmasıdır. ( Y )

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz. (10 puan)

a)Açıklayıcı anlatımda dil GÖNDERGESEL. işlevde kullanılır.

b)Bir metnin kolay okunur olması; metinde telaffuzu güç sözcüklere yer verilmemesi AKICILIK  ilkesinin özelliğidir.

c)“kesmek, morarmak, kırmak” fiilleri sırasıyla kılış, OLUŞ, kılış fiilleridir.

d)“Ödevin güzelse geçersin.”cümlesinde  GÜZELSE .sözcüğü ekfiil almıştır.

e)Sözde öznelerin bulunduğu cümlelerdeki fiiller EDİLGEN çatılıdır.

 

 

8.Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum

Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum

Yukarıdaki dizelerde yer alan fiilimsileri bularak fiilimsilerin çeşidini yazınız. (8 puan)

geçerken: zarf-fiil

duyduğum: sıfat-fiil

a)Yukarıdaki dizelerde yer alan isim tamlamasını bularak çeşidini yazınız. (5 puan)

Balkan şehirleri: Belirtisiz isim tamlaması

 

 

9.  Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız.

I. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Ne istiyorsun bu zavallı çocuktan?

B) Niçin söylediklerime kulak asmıyorsun?

C) Bu eğitim programına kaç kişi katılacakmış?

D) Bunları sana kim söyledi?

E) Hangi yazarı daha çok okursun?

 

 

II. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, bileşik zamanla çekimlenmiş bileşik bir eylemdir?

A) Size de İzmir'in güzelliklerinden uzun uzadıya bah­sedeceğim.

B) Resmimi göndereceğim; ama yine de kıyafetimi ta­rif edeyim.

C) Duvardaki yazılara dikkatli bakınca yazıları oku­muştum.

D) Sınavlara hazırlanırken bu soruları yapabilmeyi çok isterdim.

E) Çok yorgun olduğum için seninle de ilgilenemiyordum anneciğim!

 

 

III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, gelecek zaman kipi anlamında kullanılma­mıştır?

A) Yarın geç mi gelirsin?

B) Akşamları bu saatte mi uyursun?

C) Mektubu sonra mı yazarsın?

D) Arkadaşını yarın mı ararsın?

E) Sabaha İstanbul'da mı oluruz?

10. SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAVI İÇİN AYRICA SORU-CEVAP BÖLÜMÜMÜZE BAKINIZ

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile