REKLAM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1.
• Gezi yazılarında gezilen yerin gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihî güzellikleri, halkın yaşayışı gibi birçok konuya değinilir, (D)
• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı öğretici metinlerinde sadeleşen Türkçe vasıtasıyla daha çok okura ulaşılmıştır. (D)
• Öğretici metinlerin yazılış amacı okuyucuyu bilgilendirmektir. (D)
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Herhangi bir konu üzerinde yazarın kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne DENEME denir.
• Evliya Çelebi'nin herkes tarafından bilinen on ciltlik eseri GEZİ(SEYEHATNAME) türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir.
3. Aşağıdaki yazar ve eser adlarını doğru şekilde eşleştiriniz.
Nurullah Ataç : Günlerin Getirdiği
Falih Rıfkı Atay: Gezerek Gördüklerim
Peyami Safa: Eğitim-Gençlik-Üniversite
Ahmet Hamdi Tanpınar : Edebiyat Üzerine Makaleler
İsmail Habib Sevük : Tuna’dan Batı’ya
4. E) Bilgilendirme ve öğretme amacından uzak olması
5. Atatürk, Türk halkını arkasına alarak çöken bir imparatorluğun küllerinden çağdaş bir devlet kurmayı başarmıştır. Çağdaşlaşmak için eski düzenin "ölü dokularından" kurtulmak gerektiğine inanarak insan için çok hassas bir kavram olan "inanç" kavramını insanların somut dünyasından kurtarmıştır. Önce Saltanatı, sonra da Halifeliği kaldırması laiklik adına atılmış en zor adımlardır. Devletin gelişmesi için dini kurallardan bağımsız olması gerektiğini, dinin saf ve masum yaşanması için ise devlet yönetiminden ayrı tutulması gerektiğini savunarak hem dini yüceltmiş, hem bireyin inanç özgürlüğüne önem vermiş, hem de devlet kurumlarında gelişmeleri hızlandırmıştır.
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
• Yenileşme Dönemi ile birlikte öğretici metinlerde de millî kimliği ele alan konular işlenmiştir.     (Y)
• Fıkralarda günlük, samimi, akıcı bir dil yerine ciddi, bilimsel ve ağır bir dil kullanılır.    (Y)
• Makale türünde ifadeler tutarlı olmalıdır. (D)
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Yazarın güncel konularla ilgili gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere yazdığı, ispatlama kaygısı olmadan kendi düşüncelerini ortaya koyduğu yazılara FIKRA denir.
• Genellikle tarihî, sosyal, siyasi ve güncel konularla ilgili yazılan, yazarın savunduğu düşünceyi KANITLAMAYA çalıştığı, bunun için de daha ciddi ve bilimsel bir dil kullandığı yazılara makale denir.
3.
MİLLİ KİMLİK
Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünüdür.
MOTİF
Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelerdir
4. D) Bir bilginin bilimselliğinin yetkili bilim çevresince denetlenip onaylanması gerekir.
5. C) Gezilen, görülen yerlerin öznel şekilde aktarılması.
6. E) Dil ve yöntem bakımından yazılışının güçlüğü
7. B) Bu söz, o yazarımıza çok uyuyor.
8. C) Yazılanların yaşanmışlığını kanıtlama
9. B) Deneme, yazınsal bütünlüğü bozulamayan bir türdür.
10. Her metnin kendine özgü tür özellikleri vardır. Bu özellikleri belirleyen de metinlerin amaçlarıdır. Makalenin amacı bir konuyla ilgili yeni bir tez oluşturmak ve bu tezi kanıtlamakken, deneme bir konuyla ilgili yazarın kişisel görüşlerini açıklamayı amaçlar, fıkranın amacı daha çok güncel konularda gazetelerde yazarların görüşlerini açıklamaktır. Temelde aynı amaca -okura bilgi vermeye- hizmet eden bu metinlerin özelde amaçları birbirinden farklıdır. Amacın farklı olması malzemenin -dilin- kullanımını da farklılaştırır. Denemede senli-benli, samimi bir üslup hakim iken makalede ciddi bir üslup tercih edilir. Ayrıca makalelerde herkes tarafından bilinmeyen terimler yoğunluktadır.
Bu metinlere her zaman ihtiyacımız var, çünkü öğrenmenin sınırı yok. Öğrenme ihtiyacımıza göre farklı zamanlarda farklı metinler okuruz. Örneğin; açlığımızı farklı zamanlarda farklı besinlerle gideririz. Bu besinlerin temel amacı ortaktır: Doyurmak. Ama her yemeğin malzemesi birbirinden farklıdır ya da aynı malzeme farklı yemeklerde farklı şekilde kullanılır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile